I S A B E L L E     B O S T R ö M

Skådespelare

Foto: Patrik Filip Johansson


Bostromisabelle@gmail.com

076-1622254 


AKTUELLT

I vår är jag på Teater De Vill. Föreställningen Seek and Hide.

Studerar "Att skriva Dramatik" på Linnéuniversitetet på distans.